Disclaimer

DISCLAIMER

Juridische Mededeling van Zeitaku Art

Deze disclaimer, opgesteld door de juridische adviseurs van Zeitaku Art, een vooraanstaand producent en verkoper van kunstwerken verschaft de gebruiker van de website (www.zeitaku-art.com) de voorwaarden waaronder de informatie en diensten worden aangeboden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de tekstuele inhoud, grafisch materiaal, en intellectuele eigendomsrechten op de kunstwerken, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Zeitaku Art en worden beschermd door de relevante auteursrechtelijke wetgeving en andere eigendomsrechten. Het is strikt verboden om enig deel van deze website, inclusief afbeeldingen van kunstwerken, te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, te uploaden, te posten, openbaar te maken, te vertalen, te verkopen, te creëren van afgeleide werken, of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeitaku Art. Indien men zich hier wel schuldig aan maakt staat er hierbij een boete op van € 5.000,- per kunstwerk, per dag.
Verder zijn de kunstwerken/beeltenissen en de bijbehorende teksten/omschrijvingen van Zeitaku Art allen creatieve interpretaties en hierdoor mogelijk niet geheel accuraat. Bij het gebruik van de website en aanschaf van de producten van Zeitaku Art gaat de koper hiermee akkoord en doet men bij aanschaf afstand om op basis van die mogelijk inaccurate informatie zijn/haar product te retouren. 

Gebruik van Website

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, professioneel of ander advies. Zeitaku Art neemt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen genomen op basis van de informatie verstrekt via deze website.

Aansprakelijkheid

Hoewel Zeitaku Art zich inspant om accurate en actuele informatie te verstrekken, garandeert het bedrijf niet dat de website foutloos of vrij van onderbrekingen zal functioneren. Zeitaku Art wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of bijzondere schade voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met uw toegang tot of gebruik van de website, zelfs niet als Zeitaku Art op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wijzigingen en Correcties

De informatie op deze website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zeitaku Art behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer te allen tijde aan te passen.

Toepasselijk Recht

Deze disclaimer en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband met de website of het gebruik ervan, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin Zeitaku Art gevestigd is, zonder inachtneming van de principes van conflicterende wetgeving.

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Voor vragen of verzoeken om toestemming kunt u contact opnemen met Zeitaku Art via de contactinformatie die op onze website wordt vermeld.